Vytvořte fakturu

ELINST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELINST
IČO 31404707
TIN 2020330818
DIČ SK2020330818
Datum vytvoření 12 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELINST
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 200 866 €
Zisk 5 106 €
Kapitál 92 580 €
Vlastní kapitál 33 607 €
Kontaktní informace
Email elinst@elinst.sk
Telefon(y) +421253416005
Mobile(y) +421905627541
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,028
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,028
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,028
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,712
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 32,305
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 555
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,248
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 90,740
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,010
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 22,601
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,106
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,730
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,910
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 45,820
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,806
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,520
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,124
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,370
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 200,866
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 189,871
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,652
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 343
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 191,498
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,418
C. Služby (účtová skupina 51) 52,560
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 60,726
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 945
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,948
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 4,788
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,368
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 71,893
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,295
M. Úrokové náklady (562) 216
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,079
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,289
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,079
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 973
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,106
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31404707 TIN: 2020330818 DIČ: SK2020330818
 • Sídlo: ELINST, Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Pomichal Školská 747/22 Galanta 924 01 12.10.1995
  Rudolf Bugyi Turnianska 3103/3 Bratislava 851 07 12.10.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Pomichal 3 983 € (60%) Školská 747/22 Galanta 924 01
  Rudolf Bugyi 2 656 € (40%) Turnianska 3103/3 Bratislava 851 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Jozef Pomichal Školská 747/22 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 12.10.1995
   Rudolf Bugyi Turnianska 3103/3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 12.10.1995
   03.02.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   20.05.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Jozef Pomichal Školská 22/747 Galanta 924 01
   Rudolf Bugyi Turnianska 3/3103 Bratislava 851 07
   19.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   Martin Švrček Obrancov mieru 313 Gbely
   07.09.1998Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   Martin Švrček Obrancov mieru 313 Gbely
   06.09.1998Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   Martin Švrček Obrancov mieru 313 Gbely
   11.12.1997Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 820 06
   Noví spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   10.12.1997Zrušené sidlo:
   Hornádska 12 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   Juraj Pozsonyi 450 Váhovce
   07.11.1996Noví spoločníci:
   Juraj Pozsonyi 450 Váhovce
   06.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Kollár 510 Košúty
   12.10.1995Nové obchodné meno:
   ELINST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hornádska 12 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie montáží, opráv a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1 000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
   elektroinštalatérstvo
   zámočníctvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Ladislav Kollár 510 Košúty
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta
   Martin Švrček Obrancov mieru 313 Gbely
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Bugyi Hornádska 12 Bratislava
   Jozef Pomichal Švermova 1446/31 Galanta