Vytvořte fakturu

HOMMEL HERCULES FRANCE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název HOMMEL HERCULES FRANCE
IČO 31404731
TIN 2020338694
DIČ SK2020338694
Datum vytvoření 20 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOMMEL HERCULES FRANCE
Pribylinská 2, Žabí majer
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 547 220 €
Zisk 295 190 €
Kapitál 2 453 249 €
Vlastní kapitál 2 166 666 €
Kontaktní informace
Email lucia.hierwegova@hommel.servestp.sk
webové stránky http://www.hommel.sk
Telefon(y) +421244646052, +421244884881, +421244873189, +421244646053, +421244872031
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,783,539
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 92,683
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 92,683
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 50,386
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 39,489
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,808
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,689,671
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 62,832
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,832
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,376,699
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 181,031
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 181,031
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,195,668
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 29,591
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,161
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,430
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 220,549
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,219
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 219,330
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,185
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,185
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,783,539
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,461,857
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,159,364
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,159,364
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 295,190
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,682
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 55,151
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 55,151
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 105,779
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 105,779
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 121,830
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 59,450
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,450
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,287
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,314
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,633
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 146
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 38,922
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,922
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,547,220
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 742,956
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 795,094
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,170
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,163,323
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 240,638
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 43,704
D. Služby (účtová skupina 51) 599,755
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 252,185
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 196,626
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,469
4. Sociální náklady (527, 528) 3,090
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,019
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,103
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,103
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,919
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 383,897
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 653,953
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,584
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,623
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4,623
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 961
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 594
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 303
2. Ostatní náklady (562A) 303
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 286
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,990
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 388,887
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 93,697
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 93,697
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 295,190
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :31404731 TIN: 2020338694 DIČ: SK2020338694
 • Sídlo: HOMMEL HERCULES FRANCE, Pribylinská 2, Žabí majer, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Michael Kruschwitz Ahornweg 13 Rosengarten, Ortsteil Uttenhofen 745 38 SRN 01.04.2009
  Lucia Hierwegová Macharova 5 Bratislava 851 01 01.09.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Adolf Würth GmbH & Co.KG 6 639 € (100%) Reinhold Würth Str. 12-16 Künzelsau 746 53 Nemecko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.02.2012Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom.
   19.05.2009Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Kruschwitz Ahornweg 13 Rosengarten, Ortsteil Uttenhofen 745 38 SRN Vznik funkcie: 01.04.2009
   09.09.2008Nový štatutárny orgán:
   Lucia Hierwegová Macharova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.09.2008
   22.04.1998Noví spoločníci:
   Adolf Würth GmbH & Co.KG Reinhold Würth Str. 12-16 Künzelsau 746 53 Nemecko
   18.04.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   skladovanie
   20.10.1995Nové obchodné meno:
   HOMMEL HERCULES FRANCE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 2, Žabí majer Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným