Vytvořte fakturu

Monitor Promotion - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Monitor Promotion
IČO 31404782
TIN 2020330840
DIČ SK2020330840
Datum vytvoření 03 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Monitor Promotion
Pluhová 49
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 023 €
Zisk 2 635 €
Kapitál 93 693 €
Vlastní kapitál 11 399 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245244887, +421245259519
Fax(y) 0245244887
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,001
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 218
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 218
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 218
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,452
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,251
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,717
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,292
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,425
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 16,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 493
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,193
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 784
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,409
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 331
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 331
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,001
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,034
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,764
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,764
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,635
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,967
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,015
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,015
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,952
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,009
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 915
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,094
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,695
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,073
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,175
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 48,360
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 51,023
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 51
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,308
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -359
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,707
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 46
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 393
D. Služby (účtová skupina 51) 19,028
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,286
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,222
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,414
4. Sociální náklady (527, 528) 650
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 408
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,561
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,561
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 837
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 148
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,316
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,533
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 757
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 757
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 757
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 478
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 478
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 279
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,595
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,635
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31404782 TIN: 2020330840 DIČ: SK2020330840
 • Sídlo: Monitor Promotion, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 28.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ultra Print, s. r. o. 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.02.2010Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ultra Print, s. r. o. Pluhová 49 Bratislava 831 03
   22.02.2010Zrušené sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Technická 7 Bratislava 821 04
   07.03.2008Nové sidlo:
   Technická 7 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Technická 7 Bratislava 821 04
   06.03.2008Zrušené sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   01.01.2005Noví spoločníci:
   Ultra Print, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   31.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Mon.Com, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   03.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík 231 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 28.06.1996
   02.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.06.1996
   13.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.06.1996
   12.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   04.05.2001Noví spoločníci:
   Mon.Com, s.r.o. IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   03.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   15.06.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie kongresov a výstav
   fotografické služby v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov-poradenstvo v oblasti marketingu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov-poradenstvo v oblasti styku s verejnosťou
   02.02.1999Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh pomocou výpočtovej techniky
   výskum trhu a verejnej mienky
   výroba videa (okrem autorského zákona)
   Noví spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   09.04.1997Noví spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bc. Ján Holčík Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   08.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Bc. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06
   03.11.1995Nové obchodné meno:
   Monitor Promotion s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Fin Invest, s.r.o, pov. zástupca: Igor Tiko IČO: 31 399 088 Krajinská 1 Bratislava 821 06
   Bc. Miriam Holčíková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Branislav Zahradník Estónska 60 Bratislava 821 06