Vytvořte fakturu

PMPstav - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PMPstav
IČO 31404847
TIN 2020326649
DIČ SK2020326649
Datum vytvoření 13 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PMPstav
Batkova 9
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 256 169 €
Zisk 7 448 €
Kapitál 90 339 €
Vlastní kapitál 56 011 €
Kontaktní informace
Email pmpstav@pmpstav.sk
Telefon(y) 0264462984, 0264530076
Mobile(y) 0905233708
Fax(y) 0264462984
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 105,748
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,763
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,763
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,763
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 101,792
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 49,956
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49,956
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 25,488
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 25,488
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,488
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,348
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,838
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,510
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,193
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,193
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,748
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,843
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,834
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,834
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,020
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,020
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,541
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,541
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,448
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,905
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,848
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 35,072
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,072
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,019
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 618
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,139
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,042
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,042
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 256,172
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 256,169
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 181,909
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 74,260
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,644
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 103,792
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,865
D. Služby (účtová skupina 51) 78,868
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 37,053
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,069
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,157
4. Sociální náklady (527, 528) 1,827
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 765
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,005
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,005
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,285
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,011
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,525
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,644
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 802
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 801
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -799
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,726
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,278
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,278
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,448
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31404847 TIN: 2020326649 DIČ: SK2020326649
 • Sídlo: PMPstav, Batkova 9, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Klčo Batkova 9 Bratislava 03.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Klčo 39 834 € (100%) Batkova 9 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.03.2011Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   fotografické služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.03.2011Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Pavol Juhás Húskova 77 Košice
   08.04.2010Noví spoločníci:
   Ing. Milan Klčo Batkova 9 Bratislava 841 01
   07.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   10.11.2007Nové sidlo:
   Batkova 9 Bratislava 841 01
   09.11.2007Zrušené sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   16.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   15.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   06.06.2002Nové sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   dodávka a montáž drevených a laminátových podláh a obkladov
   05.06.2002Zrušené sidlo:
   Nad lomom 11 Bratislava 811 02
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Klčo Batkova 9 Bratislava
   Mgr. Pavol Juhás Húskova 77 Košice
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Benček Kríková 20 Bratislava
   28.01.1998Nové sidlo:
   Nad lomom 11 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Benček Kríková 20 Bratislava
   27.01.1998Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 19 Bratislava 824 70
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Klčo Dudvážska 35 Bratislava 821 07
   26.02.1996Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   13.10.1995Nové obchodné meno:
   PMPstav s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružova dolina 19 Bratislava 824 70
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   realitná činnosť
   finančný prenájom
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zuzana Juhásová Húskova 77 Košice 040 11
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Klčo Dudvážska 35 Bratislava 821 07
   Ing. Zuzana Klčová Batkova 9 Bratislava 831 01