Vytvořte fakturu

JUREX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JUREX
IČO 31404901
TIN 2020355062
DIČ SK2020355062
Datum vytvoření 20 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUREX
Blagoevova 12
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 727 021 €
Zisk 1 878 €
Kapitál 613 232 €
Vlastní kapitál 48 398 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245985494
Fax(y) 0245985494
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 608,716
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,752
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,752
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,752
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 586,434
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 174,276
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 85,511
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 88,765
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 403,289
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 387,918
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 387,918
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,371
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,869
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,203
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,666
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 530
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 530
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 608,716
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,276
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 7,993
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 7,329
2. Ostatní fondy (427, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 33,766
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 33,766
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,878
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 558,440
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 505,159
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 393,127
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 393,127
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,507
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 317
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 220
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,012
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 53,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 727,021
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 699,011
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,010
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 720,237
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 511,759
D. Služby (účtová skupina 51) 197,462
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 611
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 452
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 159
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 835
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,232
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,232
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 338
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,784
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,800
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,528
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 37
XII. Kurzové zisky (663) 455
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,036
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,547
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 552
2. Ostatní náklady (562A) 552
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 202
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,793
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,019
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,765
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,887
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,878
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31404901 TIN: 2020355062 DIČ: SK2020355062
 • Sídlo: JUREX, Blagoevova 12, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava 851 04 20.10.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Jurík 4 648 € (70%) Blagoevova 12 Bratislava 851 04
  Mgr. Kveta Juríková 1 992 € (30%) Blagoevova 12 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Kveta Juríková Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Mgr. Kveta Juríková Blagoevova 12 Bratislava
   07.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   06.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Andrej Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   20.10.1995Nové obchodné meno:
   JUREX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Blagoevova 12 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   elektroinštalatérstvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnénému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Andrej Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava
   Mgr. Kveta Juríková Blagoevova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Jurík Blagoevova 12 Bratislava 851 04