Vytvořte fakturu

HOCHSTAFFL SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HOCHSTAFFL SLOVAKIA
IČO 31405029
TIN 2020307685
DIČ SK2020307685
Datum vytvoření 23 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOCHSTAFFL SLOVAKIA
Župné námestie 3
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 187 269 €
Zisk 74 520 €
Vlastní kapitál 1 059 100 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911710601, +421911410601, +421911410602, +421903260601, +421903410601, +421902474384, +421911260601, +421911717722, +421911717733, +421911717744, +421911717
Fax(y) 02 63814549, 0263814549, 0268206047
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,425,026
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,010,914
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,010,914
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,638,138
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,311,246
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 61,530
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,408,187
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,127,431
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,129
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,126,302
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,069
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,069
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 177,914
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 165,464
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 165,464
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,450
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 97,773
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,019
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 90,754
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,925
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,925
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,425,026
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,205,187
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 730,267
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 730,267
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,099
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,099
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 384,301
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 733,398
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -349,097
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 74,520
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,219,713
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 247,595
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 208,554
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,542
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 37,499
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 806,682
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,054,253
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,881,137
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,881,137
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,139
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,490
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 108,211
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,276
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,463
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,463
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 96,720
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 126
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 126
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,135,599
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,187,269
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 9,729,323
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 406,276
V. Aktivace (účtová skupina 62) 20,926
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,517
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,227
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,060,676
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,047,822
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 119,549
D. Služby (účtová skupina 51) 145,765
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 510,771
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 373,025
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 123,040
4. Sociální náklady (527, 528) 14,706
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 60,195
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 140,857
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 140,857
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -6,700
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,417
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 126,593
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 843,389
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 54
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 54
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,189
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 28,585
2. Ostatní náklady (562A) 28,585
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,601
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30,137
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 96,456
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,936
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,462
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,474
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 74,520
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405029 TIN: 2020307685 DIČ: SK2020307685
 • Sídlo: HOCHSTAFFL SLOVAKIA, Župné námestie 3, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Drahovský Šancová 46 Bratislava 811 05 03.09.1998
  Michael Hochstaffl Steinbacherstrasse 1 Wörgl A-6300 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Šancová 4006/46 Bratislava 11.05.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Drahovský 146 054 € (20%) Šancová 46 Bratislava 811 05
  Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W 584 213 € (80%) Viedeň 1230 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.12.2006Noví spoločníci:
   Peter Drahovský Šancová 46 Bratislava 811 05
   17.06.2006Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava s počtom motorových vozidiel 2 ( dve )
   20.05.2006Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   28.02.2003Nové predmety činnosti:
   opravy cestných motorových vozidiel
   11.05.2000Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W Perfektastrasse 45 Viedeň 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michael Hochstaffl Steinbacherstrasse 1 Wörgl A-6300 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Šancová 4006/46 Bratislava
   10.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Hochstaffl GmbH, IČO: FN 47868 W Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Drahovský Šancová 46 Bratislava 811 05
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Hochstaffl Fahrzeuge GmbH, IČO: FN 57254y Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Drahovský Bebravská 22 Bratislava 821 07
   23.10.1995Nové obchodné meno:
   HOCHSTAFFL SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Župné námestie 3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie a obstarávanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Hochstaffl Fahrzeuge GmbH, IČO: FN 57254y Liesfeld 241 6250 Kundl Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Drahovský Bebravská 22 Bratislava 821 07