Vytvořte fakturu

A U T O V.K.M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název A U T O V.K.M.
IČO 31405045
TIN 2020349518
DIČ SK2020349518
Datum vytvoření 23 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A U T O V.K.M.
Ursínyho 1646/2
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 49 470 €
Zisk -1 903 €
Kapitál 8 429 €
Vlastní kapitál -7 969 €
Kontaktní informace
Email info@autovkm.sk
Telefon(y) 0244642862, 0903707712, 0903700887
Mobile(y) 0903700887, 0918711783
Fax(y) 0244372988
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,787
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,787
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,787
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,029
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,704
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,202
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,816
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,598
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 137
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -13,471
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,903
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,414
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,414
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 493
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 981
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,940
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 49,470
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 25,230
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 24,240
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 50,313
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 39,935
C. Služby (účtová skupina 51) 8,957
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 300
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 976
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 145
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -843
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 578
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 100
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 100
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -100
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -943
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,903
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017