Vytvořte fakturu

ŽS Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ŽS Bratislava
IČO 31405096
TIN 2020338661
DIČ SK2020338661
Datum vytvoření 03 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŽS Bratislava
Sliačska 10
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 146 248 €
Zisk -5 639 €
Kapitál 68 879 €
Vlastní kapitál -98 867 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244372094
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 58,116
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,911
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,911
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,198
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 28,713
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,308
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,735
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,555
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,555
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 180
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,573
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,326
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,247
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 897
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 897
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,116
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -104,506
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,990
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -109,496
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 80,996
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -190,492
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,639
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,622
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 143,285
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 141,999
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,286
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,337
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,748
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,748
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,700
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,041
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 638
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,210
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 146,248
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 142,513
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,735
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,435
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 51,196
D. Služby (účtová skupina 51) 52,371
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,904
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,137
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,679
4. Sociální náklady (527, 528) 88
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,070
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,417
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,417
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,477
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 813
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,946
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,492
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,492
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,492
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,679
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,639
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405096 TIN: 2020338661 DIČ: SK2020338661
 • Sídlo: ŽS Bratislava, Sliačska 10, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03 05.03.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mira Trančíková 6 639 € (100%) Puškinova 9 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.1999Noví spoločníci:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   05.03.1999Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná motorová doprava
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
   Noví spoločníci:
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava 811 03
   Ing. Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava 811 03
   04.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   30.04.1996Nové predmety činnosti:
   elektroinštalácie
   11.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   03.11.1995Nové obchodné meno:
   ŽS Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sliačska 10 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   podnikateľské poradenstvo
   vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Janko H. Meličkovej 16 Bratislava
   Branko Trančík Puškinova 9 Bratislava
   Mira Trančíková Puškinova 9 Bratislava