Vytvořte fakturu

IVORY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IVORY
IČO 31405100
TIN 2020338650
DIČ SK2020338650
Datum vytvoření 07 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IVORY
Gelnická 4
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 522 €
Zisk 3 913 €
Kapitál 34 342 €
Vlastní kapitál 27 305 €
Kontaktní informace
Email studio@ivory.sk
Telefon(y) 0903707678
Mobile(y) +421903515313, 0903515313, 0903707678
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,332
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,220
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,220
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,549
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,671
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,002
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,436
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,632
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,632
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 804
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,566
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22,306
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,260
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 110
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 110
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,332
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,218
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 20,001
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 20,001
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,913
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,114
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,114
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 748
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 748
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,366
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 33,522
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,522
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 33,379
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 143
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,498
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,048
D. Služby (účtová skupina 51) 20,993
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 379
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 58
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 58
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,024
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,338
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,071
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,071
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,071
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,953
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,040
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,040
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,913
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405100 TIN: 2020338650 DIČ: SK2020338650
 • Sídlo: IVORY, Gelnická 4, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Došek Gelnická 4 Bratislava 07.11.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Došek 6 639 € (100%) Gelnická 4 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.03.2007Noví spoločníci:
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava 831 06
   09.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava
   04.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   IVORY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 4 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba zvukových záznamov na nosičoch záznamu zvuku a ich úprava
   úprava obrazových záznamov zaznamenaných na nosičoch záznamu obrazu
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Došek Gelnická 4 Bratislava
   Martin Karvaš Novosvetská 35 Bratislava