Vytvořte fakturu

CROMAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CROMAS
IČO 31405177
TIN 2020935521
Datum vytvoření 30 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CROMAS
Beňadická 11
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 304 €
Zisk 2 000 €
Kapitál 17 862 €
Vlastní kapitál 16 474 €
Kontaktní informace
Email commas@commas.sk
Telefon(y) 0255572875
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,302
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,958
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 113
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,231
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 26,302
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,386
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 9,082
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,000
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,916
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,916
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 431
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,576
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,519
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,390
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,304
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 35,804
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 33,403
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,990
C. Služby (účtová skupina 51) 17,941
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,399
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 73
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,901
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,873
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 230
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 230
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -228
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,673
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 673
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,000
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015