Vytvořte fakturu

SUNNYLINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SUNNYLINE
IČO 31405371
TIN 2020330862
DIČ SK2020330862
Datum vytvoření 23 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUNNYLINE
Gessayova 14-16/2616
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 77 639 €
Zisk 1 779 €
Kapitál 54 479 €
Vlastní kapitál 14 731 €
Kontaktní informace
Email l.milo@sunnyline.sk
Telefon(y) 0262319426
Fax(y) 0262411060
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,077
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,089
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 112
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,069
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 121,077
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,510
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 333
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 9,398
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,779
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 104,567
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 104,447
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 103,487
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 120
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 77,639
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 77,260
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 379
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 74,695
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 72,846
C. Služby (účtová skupina 51) 1,026
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 823
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,944
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,767
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 206
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 205
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -205
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,739
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,779
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405371 TIN: 2020330862 DIČ: SK2020330862
 • Sídlo: SUNNYLINE, Gessayova 14-16/2616, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Říjen 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Milo Gessayova 12 Bratislava 23.10.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Milo 5 000 € (100%) Gessayova 12 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.11.2013Nové obchodné meno:
   SUNNYLINE, s. r. o.
   08.11.2013Zrušené obchodné meno:
   SUNYLINE, s. r. o.
   16.10.2013Nové obchodné meno:
   SUNYLINE, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Gessayova 14-16/2616 Bratislava 851 03
   15.10.2013Zrušené obchodné meno:
   SUNNYLINE computer products Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   SUNNYLINE computer products, GmbH Brönninghauser Strasse 35 D-33729 Bielefeld Spolková republika Nemecko
   23.10.1995Nové obchodné meno:
   SUNNYLINE computer products Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s prí- slušenstvom k počítačom, kancelárskymi potrebami, výpočtovou a kancelárskou technikou
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba výpočtovej techniky a príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Milo Gessayova 12 Bratislava 851 03
   SUNNYLINE computer products, GmbH Brönninghauser Strasse 35 D-33729 Bielefeld Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Milo Gessayova 12 Bratislava