Vytvořte fakturu

A.P.F. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A.P.F.
IČO 31405380
TIN 2020326638
Datum vytvoření 09 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.P.F.
Stromová 13
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 €
Zisk 91 152 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,670
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,670
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,500
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,008
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,492
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 107,170
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,870
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 663
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,416
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 91,152
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,300
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,300
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 296
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,524
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 699
C. Služby (účtová skupina 51) 675
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -691
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -667
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 92,434
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 92,432
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 111
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 111
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 92,323
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 91,632
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 91,152
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015