Vytvořte fakturu

Natalie H. C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.04.2016
Basic information
Obchodní název Natalie H. C.
Stav Zničeno
IČO 31405452
TIN 2020307432
DIČ SK2020307432
Datum vytvoření 24 Říjen 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Natalie H. C.
Staré Grunty 24
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 289 €
Zisk -771 €
Kapitál 8 148 491 €
Vlastní kapitál 2 493 506 €
Date of updating data: 26.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 345,779
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 345,779
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 345,737
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 73,347
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,347
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 272,390
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 345,779
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 229,607
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 207,794
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 207,794
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,446,237
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,427,316
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -2
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,427,314
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -771
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,172
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,000
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 5,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 5,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 111,172
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 110,128
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 110,128
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,044
Date of updating data: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,200
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,289
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 89
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 694
D. Služby (účtová skupina 51) 680
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 595
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 520
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 486
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 486
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -486
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 109
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -771
Date of updating data: 26.04.2016
Date of updating data: 26.04.2016
 • IČO :31405452 TIN: 2020307432 DIČ: SK2020307432
 • Sídlo: Natalie H. C., Staré Grunty 24, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Říjen 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.03.2016Zrušené obchodné meno:
   Natalie H. C., s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 24 Bratislava 841 04
   29.12.2011Nové sidlo:
   Staré Grunty 24 Bratislava 841 04
   14.12.2010Nové obchodné meno:
   Natalie H. C., s.r.o.
   24.10.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným