Vytvořte fakturu

MONA - CO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MONA - CO
IČO 31405584
TIN 2020338683
DIČ SK2020338683
Datum vytvoření 02 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONA - CO
Pribinova 22
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 000 €
Zisk -25 958 €
Kapitál 170 298 €
Vlastní kapitál -216 682 €
Kontaktní informace
Email ekonom@rainside.sk
Telefon(y) 0233004205
Mobile(y) +421911410180, +421911712090, +421911712135, 0911410180, 0911712090, 0911712135
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 154,756
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 118,046
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 36,710
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,575
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,200
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,185
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 157,331
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -242,641
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -223,985
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -25,958
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 399,972
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 79
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 240,103
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,688
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,720
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,505
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 235,190
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 159,790
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 36,236
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,293
C. Služby (účtová skupina 51) 8,005
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,745
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,714
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,236
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,702
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 762
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 762
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -762
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -24,998
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -25,958
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015