Vytvořte fakturu

ŠAM - STAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ŠAM - STAV
IČO 31405592
TIN 2020322887
DIČ SK2020322887
Datum vytvoření 02 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠAM - STAV
Hraničná 16
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 681 €
Zisk 1 202 €
Kapitál 184 660 €
Vlastní kapitál 98 797 €
Kontaktní informace
Email samstavsandor@zoznam.sk
Mobile(y) +421903232204, +421903456708
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 160,647
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 160,647
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,152
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,037
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,600
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,771
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 206,684
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 99,999
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,970
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,970
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,159
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,731
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 84,937
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,202
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 106,685
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 150
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 106,535
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 560
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 970
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 105,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,681
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,633
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 14,151
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,088
C. Služby (účtová skupina 51) 197
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 7,332
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 220
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,207
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,530
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,348
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 372
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 372
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -368
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,162
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,202
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405592 TIN: 2020322887 DIČ: SK2020322887
 • Sídlo: ŠAM - STAV, Hraničná 16, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Verián Šándor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 01 02.11.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Verián Šándor 6 971 € (100%) Líščie Nivy 12 Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.06.2004Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Verián Šándor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Verián Šándor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.11.1995
   18.06.2004Zrušené sidlo:
   Kaštieľska 28 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Molnár Rovniakova 6 Bratislava 851 02
   Marian Sýkora Ondavská 6 Bratislava 821 08
   Verian Šandor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Molnár Rovniakova 6 Bratislava 851 02
   Marian Sýkora Ondavská 6 Bratislava 821 08
   Verian Šandor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   17.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom stavebných a demolizačných strojov
   demolácia a zemné práce bez použitia výbušnín
   výkopové práce pre diaľkové kábelovody
   žeriavnícke práce
   14.09.1998Nové sidlo:
   Kaštieľska 28 Bratislava 821 05
   13.09.1998Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   ŠAM - STAV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   oprava motorových vozidiel
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných, bytových, občianskych a (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   Noví spoločníci:
   Dušan Molnár Rovniakova 6 Bratislava 851 02
   Marian Sýkora Ondavská 6 Bratislava 821 08
   Verian Šandor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Molnár Rovniakova 6 Bratislava 851 02
   Marian Sýkora Ondavská 6 Bratislava 821 08
   Verian Šandor Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08