Vytvořte fakturu

EVAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EVAL
IČO 31405606
TIN 2020326539
Datum vytvoření 02 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EVAL
Ružinovská 28
82009
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 475 €
Zisk -474 €
Kapitál 7 540 €
Vlastní kapitál -7 262 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903247510
Mobile(y) 0903247510
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,785
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,766
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,728
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 875
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,853
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,785
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,738
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 311
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 311
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,214
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,214
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -474
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,493
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 325
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 325
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,118
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 163
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,301
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 174
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 50
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 30
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 30
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,335
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,475
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 443
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,892
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,388
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 342
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,225
D. Služby (účtová skupina 51) 2,385
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,436
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,010
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,401
4. Sociální náklady (527, 528) 25
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,383
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -81
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405606 TIN: 2020326539
 • Sídlo: EVAL, Ružinovská 28, 82009, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05 02.11.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vilém Tetřev 6 639 € (100%) Hraničná 75 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   30.05.1996Noví spoločníci:
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   EVAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 28 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vilém Tetřev Hraničná 75 Bratislava 821 05
   Ing. Miroslav Fabricius , CSc. Hraničná 73 Bratislava 821 05