Vytvořte fakturu

PEJAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PEJAN
IČO 31405631
TIN 2020355073
DIČ SK2020355073
Datum vytvoření 02 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEJAN
Beniakova 18
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 828 421 €
Zisk 46 202 €
Kapitál 112 122 €
Vlastní kapitál 70 689 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905714023
Mobile(y) 0905714023
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 151,156
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,202
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,202
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,202
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 140,836
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 32,346
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,346
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 120
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 120
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 108,370
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 105,564
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,806
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 118
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 151,156
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 116,891
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,630
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,630
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,005
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,005
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 61,054
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 61,054
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,202
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,226
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -1,978
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -1,978
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 32,204
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,931
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,931
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,412
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,299
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,562
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,039
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,039
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 822,716
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 828,421
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 822,716
V. Aktivace (účtová skupina 62) 5,705
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 755,140
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 552,847
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,298
D. Služby (účtová skupina 51) 24,752
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 149,507
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 106,597
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,600
4. Sociální náklady (527, 528) 5,310
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,679
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,924
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,924
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 133
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,281
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 230,524
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,220
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,220
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,170
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 62,111
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,909
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,909
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 46,202
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405631 TIN: 2020355073 DIČ: SK2020355073
 • Sídlo: PEJAN, Beniakova 18, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05 02.11.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Hopják 6 639 € (76.9%) Beniakova 18 Bratislava 841 05
  Gabriela Hopjáková 996 € (11.5%) Beniakova 18 Bratislava 841 05
  Norbert Pätoprstý 996 € (11.5%) Svätoplukova 2643/22 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.06.2002Noví spoločníci:
   Gabriela Hopjáková Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Norbert Pätoprstý Svätoplukova 2643/22 Pezinok 902 01
   10.06.1998Noví spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   09.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   17.04.1997Nové sidlo:
   Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.04.1997Zrušené sidlo:
   Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   PEJAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Hopják Beniakova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Ján Németh Švabinského 20 Bratislava 851 01