Vytvořte fakturu

OMNICO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Obchodní název OMNICO
IČO 31405690
TIN 2020355040
DIČ SK2020355040
Datum vytvoření 13 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMNICO
Wolkrova 23
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 82 206 €
Zisk 7 386 €
Kapitál 715 579 €
Vlastní kapitál -57 492 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.omnico.sk
Telefon(y) +421262250179
Fax(y) 0262250179
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 34,776
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 32,452
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 32,452
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,324
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 562,076
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 88,704
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 458,426
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,869
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 596,852
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 350,559
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 413,340
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,004
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -77,810
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,386
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 246,293
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 118
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,594
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,594
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 242,581
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 82,206
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,754
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 60,364
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 12,017
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,071
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 72,087
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,577
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,561
C. Služby (účtová skupina 51) 32,121
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,646
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 23,664
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,518
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,119
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,876
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 85
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 85
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -85
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,034
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,648
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,386
Date of updating data: 17.05.2016
Date of updating data: 17.05.2016