Vytvořte fakturu

Kapitul - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Kapitul
IČO 31405819
TIN 2020309577
DIČ SK2020309577
Datum vytvoření 02 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kapitul
Kapitulská 18
81580
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 154 684 €
Zisk -71 213 €
Kapitál 733 132 €
Vlastní kapitál 321 996 €
Kontaktní informace
Email info@charitatatry.sk
Telefon(y) 0254771101, 0905918664, 0254432801
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 691,390
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 650,714
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 649,519
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 364,474
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 285,045
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,195
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,195
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,654
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,601
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,601
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,926
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 604
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 604
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 225
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,097
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,127
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,055
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 32,072
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 691,390
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 250,783
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 709,686
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 709,686
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 916,390
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,304,080
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,304,080
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,213
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 440,607
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 91,969
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 90,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,969
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 347,001
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,107
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,107
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 332,470
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,804
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,267
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,353
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,637
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,637
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 154,685
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 154,684
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,541
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 153,143
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 225,881
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,009
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,721
D. Služby (účtová skupina 51) 26,553
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 118,758
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 86,163
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,965
4. Sociální náklady (527, 528) 3,630
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,552
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,003
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,003
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,285
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -71,197
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,401
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,554
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 54
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 54
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,500
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 600
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 600
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 954
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -70,243
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 970
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 970
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -71,213
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405819 TIN: 2020309577 DIČ: SK2020309577
 • Sídlo: Kapitul, Kapitulská 18, 81580, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra-Zobor 949 01 22.09.2005
  Mgr. Radovan Gumulák Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04 16.08.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Slovenská katolícka charita, 709 686 € (100%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.07.2013Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 815 80
   23.07.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04
   26.06.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04
   25.06.2013Zrušené sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 815 80
   29.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Vít Morvay M. Sch. Trnavského 58 Cífer 919 43
   05.09.2012Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 815 80
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Radovan Gumulák Vajnorská 1349/12 Bratislava - Nové mesto 831 04 Vznik funkcie: 16.08.2012
   04.09.2012Zrušené sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 814 15
   04.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Katarína Rašlová Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08
   22.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra-Zobor 949 01
   21.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra - Zohor 949 01
   21.06.2005Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 814 15
   20.06.2005Zrušené sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 811 01
   01.06.2005Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   02.03.2001Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   01.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   24.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Dečo Talinská 9 Košice 040 12
   04.08.1998Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Katarína Rašlová Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08
   02.03.1998Nové obchodné meno:
   Kapitul s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Barát Kamenná 1161/80 Nitra - Zohor 949 01
   Ing. Ján Dečo Talinská 9 Košice 040 12
   Vít Morvay M. Sch. Trnavského 58 Cífer 919 43
   01.03.1998Zrušené obchodné meno:
   CHARITA, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Slamka Kapitulská 18 Bratislava
   30.01.1998Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť - vydávanie kníh, novín, časopisov a ostatných periodických publikácií
   29.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Hrádocký Puškinova 29 Trenčín
   28.10.1997Nové obchodné meno:
   CHARITA, s.r.o.
   27.10.1997Zrušené obchodné meno:
   MONA - CONT s.r.o.
   19.09.1997Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   18.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   18.04.1997Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   17.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   25.04.1996Nové sidlo:
   Kapitulská 18 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianských a priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   správa nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontraktu
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Hrádocký Puškinova 29 Trenčín
   Jozef Slamka Kapitulská 18 Bratislava
   24.04.1996Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   18.01.1996Noví spoločníci:
   Slovenská katolícka charita, IČO: 00 179 132 Kapitulská 18 Bratislava
   17.01.1996Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   MONA - CONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v horeuvedených oblastiach
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava