Vytvořte fakturu

W & P - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název W & P
IČO 31405827
TIN 2020338705
DIČ SK2020338705
Datum vytvoření 03 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo W & P
Stará Vajnorská 37
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 638 €
Zisk -93 €
Kapitál 39 830 €
Vlastní kapitál -67 845 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244452542
Mobile(y) +421911651403
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,642
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,711
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,702
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,105
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,105
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 597
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 600
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 600
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,409
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,623
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 786
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 931
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 931
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,642
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -67,938
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -75,148
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 32,509
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -107,657
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -93
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,580
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 984
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 216
12. Odložený daňový závazek (481A) 768
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 76,477
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 274
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 274
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 997
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,206
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 119
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 119
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,638
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 21,710
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 220
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,908
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,335
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,531
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,093
D. Služby (účtová skupina 51) 4,961
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 0
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 0
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,051
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 1
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,698
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -697
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 345
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 736
XII. Kurzové zisky (663) -1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 737
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 604
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -93
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -93
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405827 TIN: 2020338705 DIČ: SK2020338705
 • Sídlo: W & P, Stará Vajnorská 37, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Oto Wicklein Na doline 15 Bratislava 831 07 29.01.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Oto Wicklein 6 639 € (100%) Na doline 15 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2009Noví spoločníci:
   Oto Wicklein Na Doline 15 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Oto Wicklein Na doline 15 Bratislava 831 07
   28.01.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   30.07.1998Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   03.11.1995Nové obchodné meno:
   W & P spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností, ako aj s tým spojené služby vrátane dopravy
   dovoz a vývoz tovaru v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť a s tým spojené služby
   montáž, predaj, servis a leasing výpočtovej, spotrebnej, komunikačnej a kopírovacej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Preclíková Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Oto Wicklein Na Pasekách 18 Bratislava 831 06