Vytvořte fakturu

AUTO TT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTO TT
IČO 31405835
TIN 2020338716
DIČ SK2020338716
Datum vytvoření 06 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO TT
Ulica Nová č.1
91701
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 221 356 €
Zisk 8 793 €
Kapitál 1 751 913 €
Vlastní kapitál 610 914 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0335355013, 0335355014, 0910888190, 0910888192
Mobile(y) 0902064740, 0910888190, 0910888191, 0910888192
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,622,635
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,283,930
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,283,930
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 367,649
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 901,209
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,072
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 331,620
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 241,885
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 241,885
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 48,177
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 48,177
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,577
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 38,337
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,337
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 240
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,981
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,449
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 532
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,085
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,085
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,622,635
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 619,709
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,853
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 581,563
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,187,554
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -605,991
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,793
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,000,337
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,095
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 7,626
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,469
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 259,033
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 559,599
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 331,469
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,469
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 185,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,204
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,013
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,732
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,181
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,896
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,896
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 167,714
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,589
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,589
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,189,115
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,221,356
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,094,454
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 94,661
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,241
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,203,014
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,868,073
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,720
D. Služby (účtová skupina 51) 77,895
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 134,611
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 96,431
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,940
4. Sociální náklady (527, 528) 4,240
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,778
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 76,211
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 76,211
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -392
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,118
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,342
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 210,427
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,205
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,205
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,554
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 17,452
2. Ostatní náklady (562A) 17,452
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,102
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,349
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,007
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -13,800
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -16,680
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,793
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405835 TIN: 2020338716 DIČ: SK2020338716
 • Sídlo: AUTO TT, Ulica Nová č.1, 91701, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Listopad 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2009Nové sidlo:
   Ulica Nová č.1 Trnava 917 01
   31.12.2008Zrušené sidlo:
   Vajnorská 129 Bratislava 831 04
   15.09.2006Nové predmety činnosti:
   predaj motorových vozidiel
   28.06.2006Nové obchodné meno:
   AUTO TT s.r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Mária Konrádová Považská 15 Nitra 949 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 06.11.1995
   27.06.2006Zrušené obchodné meno:
   MIKONA BRATISLAVA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok-Myslenice 902 01 Slovenká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok - Myslenice 902 01
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01
   21.10.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie autoumyvárne
   čistenie interiérov
   01.10.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   30.09.2004Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   21.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok - Myslenice 902 01
   20.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ďurta Mierová 30 Bratislava 821 05
   18.07.2003Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   prenájom vozidiel, strešných nosičov, prívesných vozíkov
   30.06.2000Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   06.11.1995Nové obchodné meno:
   MIKONA BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 129 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod-nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie
   baliace činnosti
   pneuservis
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01
   Ing. Stanislav Ďurta D. Virgoviča 3258/11 Pezinok-Myslenice 902 01 Slovenká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Ďurta Mierová 30 Bratislava 821 05
   Ing. Miroslav Jurovčík Dobšinského 8 Pezinok 902 01