Vytvořte fakturu

CHEMAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CHEMAT
IČO 31405843
TIN 2020326715
DIČ SK2020326715
Datum vytvoření 07 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEMAT
Ružinovská 1
82601
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 73 182 €
Zisk -1 678 €
Kapitál 43 337 €
Vlastní kapitál 7 641 €
Kontaktní informace
Email malinovsky@chematsro.sk
Telefon(y) 0243333114, 0903455019
Mobile(y) 0903455019
Fax(y) 0243333114
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 38,095
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,058
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -6,058
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,310
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,775
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,775
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,775
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,535
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 483
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 24,052
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,785
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,785
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,095
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,963
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,002
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 1,002
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,678
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,132
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 31,782
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,999
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,999
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,648
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 135
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 46,857
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 73,182
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 46,857
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 26,287
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,518
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 50,501
D. Služby (účtová skupina 51) 16,023
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,082
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 800
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 282
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 374
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,355
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,183
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -336
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,620
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 387
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 379
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -381
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -717
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,678
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405843 TIN: 2020326715 DIČ: SK2020326715
 • Sídlo: CHEMAT, Ružinovská 1, 82601, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava 30.06.2000
  Ing. Aleš Malinovský 73 Rohovce 930 30 08.11.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Malinovský 5 643 € (85%) Šancová 4023/80 Bratislava
  Ing. Aleš Malinovský 996 € (15%) 73 Rohovce 930 30
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.11.2005Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 826 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava 811 05
   Ing. Aleš Malinovský 73 Rohovce 930 30
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Aleš Malinovský 73 Rohovce 930 30
   07.11.2005Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny spoločníci:
   Chemat Ing, spol. s r.o. IČO: 31 364 918 Drieňová 24 Bratislava
   Aleš Malinovský J. C. Hronského 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aleš Malinovský J. C. Hronského 14 Bratislava
   30.06.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   nákup a predaj výpočtovej techniky a riadiacej výpočtovej techniky
   predaj strojov a zariadení
   lízing výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Chemat Ing, spol. s r.o. IČO: 31 364 918 Drieňová 24 Bratislava
   Aleš Malinovský J. C. Hronského 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   Aleš Malinovský J. C. Hronského 14 Bratislava
   29.06.2000Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   diagnostika kanálových systémov
   oprava a údržba kanálových systémov bezrozkopávkovou metódou
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/-verejné a závodné stravovanie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Vladimír Kopáček Brezová 4 Šaľa
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   06.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Vladimír Kopáček Brezová 4 Šaľa
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   05.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Vladimír Kopáček Brezová 4 Šaľa
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   29.04.1997Nové obchodné meno:
   CHEMAT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   technická diagnostika strojov a zariadení
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/-verejné a závodné stravovanie
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Vladimír Kopáček Brezová 4 Šaľa
   Ing. Vladimír Malinovský Šancová 4023/80 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jančina Sklenárová 44 Bratislava
   28.04.1997Zrušené obchodné meno:
   CHEMAT KT s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   CHEMAT ING., spol. s r.o. IČO: 31 364 918 Drieňová 24 Bratislava 821 03
   Ing. Achim Fridrik Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Achim Fridrik Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   CHEMAT KT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   diagnostika kanálových systémov
   oprava a údržba kanálových systémov bezrozkopávkovou metódou
   Noví spoločníci:
   CHEMAT ING., spol. s r.o. IČO: 31 364 918 Drieňová 24 Bratislava 821 03
   Ing. Achim Fridrik Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Achim Fridrik Jungmannova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava 821 07