Vytvořte fakturu

BIOtan - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BIOtan
IČO 31405894
TIN 2020349529
DIČ SK2020349529
Datum vytvoření 07 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIOtan
Bilíkova 16
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 108 €
Zisk 9 745 €
Kapitál 20 174 €
Vlastní kapitál 9 353 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264367914
Mobile(y) +421905649887
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 16,125
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 16,125
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,125
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,601
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,158
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,448
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,995
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 41,726
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,098
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 419
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,295
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,745
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,628
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 86
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,108
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,262
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,807
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,205
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,334
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 895
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 48,108
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 151
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 39,124
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,833
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 35,554
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 115
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,313
C. Služby (účtová skupina 51) 7,898
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,598
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,225
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,457
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 793
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,554
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,949
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 60
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,494
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,749
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,745
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015