Vytvořte fakturu

REAL BAU GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REAL BAU GROUP
IČO 31405908
TIN 2020892082
DIČ SK2020892082
Datum vytvoření 06 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REAL BAU GROUP
Čsl. Tankistov 77
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 684 €
Zisk -8 860 €
Kapitál 11 666 €
Vlastní kapitál -9 553 €
Kontaktní informace
Email rbg@rbg.sk
Telefon(y) 0265956041, 0903459487, 0903792910
Mobile(y) 0903792910
Fax(y) 0265956041
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,768
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,605
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,067
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,768
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,412
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -16,191
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,860
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,180
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,260
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,920
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,588
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 184
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,641
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,507
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 10,684
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 10,684
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 18,104
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,602
C. Služby (účtová skupina 51) 9,040
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,932
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 447
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,083
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,420
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,958
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 480
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 480
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -480
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,900
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,860
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405908 TIN: 2020892082 DIČ: SK2020892082
 • Sídlo: REAL BAU GROUP, Čsl. Tankistov 77, 84106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Iveta Šturmová Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05 10.08.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Iveta Šturmová 3 983 € (60%) Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05
  Vladimír Šturm 2 656 € (40%) J. Stanislava 21 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.06.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Šturm J. Stanislava 21 Bratislava 841 05
   09.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Anna Šturmová Dr. Valach 3 Skalica
   12.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Šturmová Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Iveta Šturmová Jána Stanislava 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.08.2006
   11.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Šturm Čsl. Tankistov 77 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   05.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.08.2000Nové sidlo:
   Čsl. Tankistov 77 Bratislava 841 06
   Nové predmety činnosti:
   činnosť stavebného dozoru
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Šturm Čsl. Tankistov 77 Bratislava
   Anna Šturmová Dr. Valach 3 Skalica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.08.2000Zrušené sidlo:
   Pod Rovnicami 17 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   17.02.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   27.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   03.06.1998Nové obchodné meno:
   REAL BAU GROUP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 17 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva s výnimkou vybraných činností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a v oblasti výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností a sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Chuděj Pod Rovnicami 17 Bratislava
   Ing. Vladimír Šturm Jána Stanislava 21 Bratislava
   02.06.1998Zrušené obchodné meno:
   PLASTER, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   revízia elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   opravy, údržba vyhradených elektrických zariadení
   elektroinštalácie
   podnikateľské poradenstvo v oblasti elektro
   montáž kazetových stropov
   výkopové a búračské práce
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Tomík Cyprichová 8 Bratislava
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4. apríla 11 Marianka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4 apríla 11 Marianka
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   PLASTER, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. František Tomík Cyprichová 8 Bratislava
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4. apríla 11 Marianka
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4 apríla 11 Marianka
   13.11.1997Zrušené obchodné meno:
   T-EL, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Flikinger 551 Dunajská Lužná
   Ing. Ondruš Koloman 574 Dunajská Lužná
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4. apríla 11 Marianka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondruš Koloman 574 Dunajská Lužná
   06.11.1995Nové obchodné meno:
   T-EL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetová 11 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   revízia elektrických zariadení
   projektovanie elektrických zariadení
   opravy, údržba vyhradených elektrických zariadení
   elektroinštalácie
   podnikateľské poradenstvo v oblasti elektro
   montáž kazetových stropov
   výkopové a búračské práce
   Noví spoločníci:
   Jozef Flikinger 551 Dunajská Lužná
   Ing. Ondruš Koloman 574 Dunajská Lužná
   Ing. Juraj Trsťan Nám. 4. apríla 11 Marianka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondruš Koloman 574 Dunajská Lužná