Vytvořte fakturu

ASEKOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ASEKOM
IČO 31405916
TIN 2020307597
DIČ SK2020307597
Datum vytvoření 13 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASEKOM
Lamačská cesta 8
81714
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 74 254 €
Zisk 7 294 €
Kontaktní informace
Email asekom@stonline.sk
Telefon(y) 0254793555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 33,194
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 33,194
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,073
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 47,836
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,237
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 132,267
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,915
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 53,317
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,294
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,352
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,710
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 58,921
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,667
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,809
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,629
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,816
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,721
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 74,254
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 67,002
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,252
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 65,665
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,962
C. Služby (účtová skupina 51) 9,518
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 36,748
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 399
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,561
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 477
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,589
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,522
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 5
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 239
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 26
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 35
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 178
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -234
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,355
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,061
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,294
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405916 TIN: 2020307597 DIČ: SK2020307597
 • Sídlo: ASEKOM, Lamačská cesta 8, 81714, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06 13.11.1995
  Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06 13.11.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. František Zahradník 5 312 € (80%) Znievska 6 Bratislava 851 06
  Ing. Viera Zahradníková 1 328 € (20%) Znievska 6 Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06
   13.11.1995Nové obchodné meno:
   ASEKOM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávka, montáž, oživenie, servis a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie automatizovaných systémov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v odbore
   Noví spoločníci:
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Zahradník Znievska 6 Bratislava 851 06
   Ing. Viera Zahradníková Znievska 6 Bratislava 851 06