Vytvořte fakturu

FIN-RMT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název FIN-RMT
IČO 31405975
TIN 2020307509
DIČ SK2020307509
Datum vytvoření 07 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIN-RMT
Pod záhradami 9
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 220 €
Zisk -431 €
Kapitál 27 409 €
Vlastní kapitál 25 791 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264287890
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,246
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,214
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,214
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,214
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,614
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,959
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,400
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,400
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 559
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,650
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,926
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 724
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 418
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 418
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,246
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,993
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 889
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 889
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,895
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,895
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -431
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,253
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 562
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 562
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 691
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 323
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 99
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 269
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,221
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,220
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,220
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,521
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,404
D. Služby (účtová skupina 51) 12,011
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,085
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 864
4. Sociální náklady (527, 528) 21
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 696
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,882
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,882
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,443
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 699
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,805
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 164
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -163
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 536
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 967
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -431
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31405975 TIN: 2020307509 DIČ: SK2020307509
 • Sídlo: FIN-RMT, Pod záhradami 9, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing.Arch. Branislava Tóthová Pod záhradami 9 Bratislava 841 02 07.11.1995
  Ing. Milan Malátek, PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04 25.11.2003
  Ing. Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 831 02 01.07.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing.Arch. Branislava Tóthová 3 320 € (50%) Pod záhradami 9 Bratislava 841 02
  Ing. Milan Malátek, PhD. 3 320 € (50%) Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
  Ing. Rastislav Malátek 3 320 € (25%) Račianska 35 Bratislava 831 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.01.2012Noví spoločníci:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.11.2003
   30.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.11.2003
   03.08.2005Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizačné, podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie školení, odborných kurzov a seminárov
   administratívne a kancelárske práce
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.07.2004Nové sidlo:
   Pod záhradami 9 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing.Arch. Branislava Tóthová Pod záhradami 9 Bratislava 841 02
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.Arch. Branislava Tóthová Pod záhradami 9 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 07.11.1995
   Ing. Milan Malátek, CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.11.2003
   01.07.2004Zrušené sidlo:
   Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01 Skončenie funkcie: 25.11.2003
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   18.03.2002Noví spoločníci:
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Branislava Tóthová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   17.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   10.07.1998Nové sidlo:
   Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   09.07.1998Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   FIN-RMT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring, forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná činnosť v oblasti investičnej výstavby
   projektová činnosť v architektúre a urbanizme
   Noví spoločníci:
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 832 01 Skončenie funkcie: 25.11.2003
   Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01