Vytvořte fakturu

MEDICENTRUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDICENTRUM
IČO 31405983
TIN 2020892104
DIČ SK2020892104
Datum vytvoření 07 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDICENTRUM
Moldavská cesta 8/A
04011
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 573 714 €
Zisk 33 161 €
Kapitál 873 762 €
Vlastní kapitál 24 438 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232144292, 0901961128, 0254435220, 0552813203
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 726,568
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 48,966
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,178
2. Software (013) - /073, 091A/ 500
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 678
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 47,788
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 32,473
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,315
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 672,118
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 173,414
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 173,414
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 35
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 35
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 495,859
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 381,696
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,530
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,166
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 107,540
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,623
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,810
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,810
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,484
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,482
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 726,568
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,542
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 666
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 411
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 411
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,161
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 685,026
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,431
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,431
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 674,858
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 660,997
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,781
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 597,216
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,920
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,565
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,368
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,737
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,457
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,280
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,573,038
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,573,714
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,562,714
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,324
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 676
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,535,780
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,207,029
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,116
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -473
D. Služby (účtová skupina 51) 167,577
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 141,501
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 102,044
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,855
4. Sociální náklady (527, 528) 3,602
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 160
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,624
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,624
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -875
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,121
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,934
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 190,789
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,123
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,123
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3,123
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,492
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,492
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 631
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,565
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,404
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,824
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 580
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,161
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31405983 TIN: 2020892104 DIČ: SK2020892104
 • Sídlo: MEDICENTRUM, Moldavská cesta 8/A, 04011, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Listopad 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.11.2011Nové sidlo:
   Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   28.11.2011Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   08.10.2011Noví spoločníci:
   MIRAKL, a. s. Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice - západ 040 11 Vznik funkcie: 30.09.2011
   07.10.2011Zrušeny spoločníci:
   PRO PHARMACY, a. s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Prešovská 16940/40C Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 07.02.2007
   19.06.2010Noví spoločníci:
   PRO PHARMACY, a. s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   18.06.2010Zrušeny spoločníci:
   SL PLUS, a.s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 8680/26 Bratislava 821 06
   26.06.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ján Trebula Poľnohospodárska 8680/26 Bratislava 821 06
   16.11.2007Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   15.11.2007Zrušené sidlo:
   Limbova 5 Bratislava 833 05
   20.02.2007Noví spoločníci:
   SL PLUS, a.s. Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebula Prešovská 16940/40C Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 07.02.2007
   19.02.2007Zrušeny spoločníci:
   PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Vlárska 48 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Benická Štefánikova 360/80 Bánov 941 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   Ing. Alžbeta Bilišičová Mederská 37 Nové Zámky 940 51 Vznik funkcie: 15.05.2006
   28.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Benická Štefánikova 360/80 Bánov 941 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   27.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alena Benická Štefánikova 80 Bánov Vznik funkcie: 01.01.2004
   19.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bilišičová Mederská 37 Nové Zámky 940 51 Vznik funkcie: 15.05.2006
   18.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   12.10.2005Noví spoločníci:
   PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Vlárska 48 Bratislava 831 01
   11.10.2005Zrušeny spoločníci:
   BIAMA a.s. IČO: 36 534 650 Pri skladoch 1 Nové Zámky 940 01
   11.06.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Benická Štefánikova 80 Bánov Vznik funkcie: 01.01.2004
   10.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Mária Malíková T. Vansovej 1 Bánov 941 91
   12.02.2001Noví spoločníci:
   BIAMA a.s. IČO: 36 534 650 Pri skladoch 1 Nové Zámky 940 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Mária Malíková T. Vansovej 1 Bánov 941 91
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   11.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   06.10.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Hlaváčikova 20 Bratislava 841 05
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   05.10.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   01.12.1997Noví spoločníci:
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   30.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   28.07.1997Noví spoločníci:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   27.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   08.07.1996Nové sidlo:
   Limbova 5 Bratislava 833 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   Martin Šiška Medveďovej 17 Bratislava
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Chrenko Jána Smreka 5 Bratislava
   Pharm.Dr. Dušan Mäsiar Silvánska 27 Bratislava
   07.07.1996Zrušené sidlo:
   Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   07.11.1995Nové obchodné meno:
   MEDICENTRUM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emília Nádaská Lipová 4 Nitra 949 01
   Ing. Viera Šišková Medveďovej 17 Bratislava 851 04