Vytvořte fakturu

Exacta - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Exacta
IČO 31405991
TIN 2020892115
DIČ SK2020892115
Datum vytvoření 07 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Exacta
Šuty 21
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 61 750 €
Zisk 29 717 €
Kapitál 61 232 €
Vlastní kapitál 56 363 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243639121, +421243712263, +421243639122
Mobile(y) +421904250825, +421903212125
Fax(y) 0243639122
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,631
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,631
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,631
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,747
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,814
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,863
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 93,378
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 86,080
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 49,060
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,717
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,298
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 379
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,919
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 136
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 292
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,078
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 413
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 61,750
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 61,730
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,527
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,809
C. Služby (účtová skupina 51) 3,312
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,339
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 369
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,780
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 480
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,438
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 38,223
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,609
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 76
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 38,153
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 8,436
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 29,717
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015