Vytvořte fakturu

SONFOL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.03.2016
Basic information
Obchodní název SONFOL
IČO 31406025
TIN 2020349628
DIČ SK2020349628
Datum vytvoření 10 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SONFOL
Talichova 51
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 398 442 €
Zisk 3 540 €
Kapitál 158 941 €
Vlastní kapitál 14 812 €
Kontaktní informace
Email sonfol@sonfol.sk
webové stránky http://www.sonfol.sk
Telefon(y) +421264286157
Mobile(y) +421948714895
Fax(y) 0264367514
Date of updating data: 09.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 145,530
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 145,530
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,125
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,967
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,182
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 171
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,375
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 192,497
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,352
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,508
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,540
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 174,145
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 39,748
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 101,218
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52,926
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 16,884
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,581
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,827
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,179
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 31,000
Date of updating data: 09.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 398,442
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 44,931
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 232,820
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120,691
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 393,351
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 27,144
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 50,462
C. Služby (účtová skupina 51) 107,691
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 178,069
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,104
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 23,031
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,850
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,091
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 92,454
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 384
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 384
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -382
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,709
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,169
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,540
Date of updating data: 09.03.2016
Date of updating data: 09.03.2016