Vytvořte fakturu

Integra Co-op družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Integra Co-op družstvo
IČO 31406122
TIN 2020808240
Datum vytvoření 14 Listopad 1995
Company category Družstvo
Sídlo Integra Co-op družstvo
Dobšinského 14
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 860 €
Zisk 158 567 €
Kapitál 152 387 €
Vlastní kapitál -83 044 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 405,506
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 109
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 109
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 405,397
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,766
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,957
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,809
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 445,272
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 263,818
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 53,063
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 53,063
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 327,548
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,971
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -285,331
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 158,567
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 181,454
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 111,164
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 41,781
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,307
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 197
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 515
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,762
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,975
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 24,534
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 41,860
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,860
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,426
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 514
C. Služby (účtová skupina 51) 5,722
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,557
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 55
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,578
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,434
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -236
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 48,851
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 38,173
X. Úrokové výnosy (662) 2,849
XI. Kurzové zisky (663) 7,829
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) -78,762
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -88,400
M. Úrokové náklady (562) 6,345
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,956
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 337
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 127,613
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 159,047
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 158,567
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31406122 TIN: 2020808240
 • Sídlo: Integra Co-op družstvo, Dobšinského 14, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Číčel, CSc. podpredseda Lazaretská 29 Bratislava 811 05 12.05.2009
  Ing. Koloman Snida člen Fándlyho 1 Bratislava 811 03 12.05.2009
  Monika Moticeac člen Pannónska 1657/9 Svätý Jur 900 21 12.05.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Allan Dennis Bussard - predseda predstavenstva Podháj 2919/19 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.05.2009
   07.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Podháj 2919/19 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.05.2009
   14.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Číčel , CSc. - podpredseda predstavenstva Lazaretská 29 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 12.05.2009
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Fándlyho 1 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 12.05.2009
   Monika Moticeac - člen predstavenstva Pannónska 1657/9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.05.2009
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Podháj 2919/19 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 12.05.2009
   Kenneth Waverly Christie - člen predstavenstva 312 East 1st 312 Hillsboro KS 67063 Kansas, USA Vznik funkcie: 12.05.2009
   13.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Podháj 19 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Ing. Milan Číčel , CSc. - podpredseda predstavenstva Lazaretská 29 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Štefan Machajdík - člen predstavenstva Romanova ulica 40 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.07.2005
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Fándlyho 1 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 08.11.1997
   Mgr. Lea Uhrinová - člen predstavenstva ulica Františkánov 23 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 01.07.2005
   02.06.2007Nové obchodné meno:
   Integra Co-op družstvo
   01.06.2007Zrušené obchodné meno:
   VERNUS družstvo
   16.02.2007Nové sidlo:
   Dobšinského 14 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   15.02.2007Zrušené sidlo:
   Lazaretská 29 Bratislava 811 09
   06.10.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   leasingová činnosť
   organizovanie kurzov a školení
   informačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
   17.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Štefan Machajdík - člen predstavenstva Romanova ulica 40 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 01.07.2005
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Fándlyho 1 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 08.11.1997
   Mgr. Lea Uhrinová - člen predstavenstva ulica Františkánov 23 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 01.07.2005
   16.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Laco - člen predstavenstva Jasovská 37 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Beniakova 8/31 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1997
   Kevin Gerald Bronson - člen predstavenstva 11544-78 Avenue Edmonton, Alberta, T6G ON5 Kanada Vznik funkcie: 13.05.2002
   30.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Podháj 19 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Ing. Milan Číčel , CSc. - podpredseda predstavenstva Lazaretská 29 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Ing. Daniel Laco - člen predstavenstva Jasovská 37 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1997
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Beniakova 8/31 Bratislava Vznik funkcie: 08.11.1997
   29.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Partizánska 6 Bratislava 811 03
   Milan Číčel - podpredseda predstavenstva Lazaretská 29 Bratislava
   Daniel Laco - člen predstavenstva Jasovská 37 Bratislava
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Beniakova 8/31 Bratislava
   18.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Kevin Gerald Bronson - člen predstavenstva 11544-78 Avenue Edmonton, Alberta, T6G ON5 Kanada Vznik funkcie: 13.05.2002
   17.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Michal - člen predstavenstva Lachova 27 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 13.05.2002
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   VERNUS družstvo
   Nové sidlo:
   Lazaretská 29 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Allan Denis Bussard - predseda predstavenstva Partizánska 6 Bratislava 811 03
   Milan Číčel - podpredseda predstavenstva Lazaretská 29 Bratislava
   Daniel Laco - člen predstavenstva Jasovská 37 Bratislava
   Vladimír Michal - člen predstavenstva Lachova 27 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 13.05.2002
   Ing. Koloman Snida - člen predstavenstva Beniakova 8/31 Bratislava
   11.12.1997Zrušené obchodné meno:
   SF AUTO družstvo
   Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 814 87
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Milan Švec - predseda Kolískova 12 Bratislava
   Ing. Vladimír Tokár - člen predstavenstva Okánikova 4 Bratislava
   14.11.1995Nové obchodné meno:
   SF AUTO družstvo
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 814 87
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť agentúrnym spôsobom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Milan Švec - predseda Kolískova 12 Bratislava
   Ing. Vladimír Tokár - člen predstavenstva Okánikova 4 Bratislava