Vytvořte fakturu

TREND SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TREND SERVIS
IČO 31406289
TIN 2020330884
DIČ SK2020330884
Datum vytvoření 01 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREND SERVIS
Medená 93/10
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 62 286 €
Zisk -2 686 €
Kapitál 19 864 €
Vlastní kapitál 8 574 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244453317, 0336475336
Mobile(y) 0905409254, 0905409255, 0905409257
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,885
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,751
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,347
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,347
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,347
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,404
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,464
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -60
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 134
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,885
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,888
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,270
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,270
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,686
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,997
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,997
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -62
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -62
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,059
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 62,285
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 62,286
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 55,998
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 455
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,202
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,221
D. Služby (účtová skupina 51) 15,606
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 27,091
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,837
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,544
4. Sociální náklady (527, 528) 710
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 562
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 722
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,084
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,171
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,810
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,810
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,810
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,726
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 145
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 815
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,686
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31406289 TIN: 2020330884 DIČ: SK2020330884
 • Sídlo: TREND SERVIS, Medená 93/10, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Adam Ružová 583/64 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.01.2015
  Mgr. Roman Beno Medená 93/10 Bratislava-Staré mesto 811 02 01.01.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Adam 3 320 € (50%) Ružová 583/64 Ivanka pri Dunaji 900 28
  Mgr. Roman Beno 3 320 € (50%) Medená 93/10 Bratislava-Staré mesto 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.01.2015Nové sidlo:
   Medená 93/10 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Juraj Adam Ružová 583/64 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Mgr. Roman Beno Medená 93/10 Bratislava-Staré mesto 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Adam Ružová 583/64 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.01.2015
   Mgr. Roman Beno Medená 93/10 Bratislava-Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2015
   22.01.2015Zrušené sidlo:
   Studená 5 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   15.06.2004Noví spoločníci:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   11.08.1999Noví spoločníci:
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   10.08.1999Zrušeny predmety činnosti:
   revízie elektro a bleskozvodov
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   15.11.1995Nové obchodné meno:
   TREND SERVIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Studená 5 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, servis, generálne opravy horákov na plynné a kvapalné palivá
   nastavovanie spaľovacích zariadení a meraranie emisií
   výroba energetických zariadení a náhradných dielov /elektročastí/
   elektromontážne a elektroinštalačné práce, výroba rozvádzačov
   meranie a regulácia v oblasti energetiky
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod / a za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky
   revízie elektro a bleskozvodov
   Noví spoločníci:
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Scherhaufer Šalviova 26 Bratislava
   Štefan Scherhaufer Slnečná 5 Nová Dedinka
   Kliment Valovič Huščavova 1 Bratislava 841 01
   Ľubomír Varga Cígelska 8 Bratislava 831 06