Vytvořte fakturu

Air Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Air Consulting
IČO 31406319
TIN 2020349650
DIČ SK2020349650
Datum vytvoření 17 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Air Consulting
Janotova 15
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 340 115 €
Zisk 233 647 €
Kapitál 1 525 894 €
Vlastní kapitál 155 863 €
Kontaktní informace
Email info@airconsulting.sk
Telefon(y) 0240202080, 0903720681
Mobile(y) +421903402455
Fax(y) 0245243565, 0317707002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,499,984
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 117,095
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 117,095
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,706
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 95,389
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,372,575
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 324,575
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 324,575
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,010,834
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,010,669
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,010,669
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,166
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 684
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,482
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,314
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,327
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 987
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,499,984
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 240,951
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 233,647
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,249,781
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 245
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 245
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,082,562
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 571,597
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 571,597
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 385,417
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,506
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,888
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 96,918
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,236
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,503
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,503
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 143,471
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,252
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 9,252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,293,596
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,340,115
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,637,393
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 656,203
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 28,033
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,486
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,020,308
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,938,453
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 88,720
D. Služby (účtová skupina 51) 609,897
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 297,830
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 214,695
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 74,292
4. Sociální náklady (527, 528) 8,843
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,983
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 30,348
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 30,348
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 18,690
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 30,001
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,386
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 319,807
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 656,526
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,125
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,628
2. Ostatní náklady (562A) 2,628
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,497
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,113
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 300,694
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 67,047
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 67,047
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 233,647
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31406319 TIN: 2020349650 DIČ: SK2020349650
 • Sídlo: Air Consulting, Janotova 15, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava 17.11.1995
  Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava 23.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Roman Potrok 3 320 € (50%) Kukučínova 44 Bratislava
  Ing. Ladislav Szabó 3 320 € (50%) Lotyšská 10 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava Vznik funkcie: 17.11.1995
   21.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   17.11.1995Nové obchodné meno:
   Air Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Janotova 15 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva
   prenájom strojov a zariadení
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava
   Ing. Ladislav Szabó Lotyšská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Roman Potrok Kukučínova 44 Bratislava