Vytvořte fakturu

Public plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.09.2016
Basic information
Obchodní název Public plus
IČO 31406408
TIN 2020327254
DIČ SK2020327254
Datum vytvoření 20 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Public plus
Sedmokrásková 3
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 140 041 €
Zisk -28 716 €
Kapitál 86 550 €
Vlastní kapitál 14 230 €
Kontaktní informace
Email zuzana.pochabova@publicplus.sk
webové stránky http://www.publicplus.sk
Telefon(y) +421243295528, +421243295562
Date of updating data: 09.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 68,292
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,150
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,184
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,632
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,852
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 121,442
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,104
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,240
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,733
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -28,716
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 135,546
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,049
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 90,540
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,703
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,241
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 65,484
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,112
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 834
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,123
Date of updating data: 09.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 140,041
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,698
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 130,463
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 833
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 172,195
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,554
C. Služby (účtová skupina 51) 99,170
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 30,366
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 398
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,537
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 170
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -32,154
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,437
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 9,723
XI. Kurzové zisky (663) 21
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 9,702
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,325
M. Úrokové náklady (562) 3,959
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,351
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 4,398
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -27,756
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -28,716
Date of updating data: 09.09.2016
Date of updating data: 09.09.2016