Vytvořte fakturu

WMTS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WMTS
IČO 31406416
TIN 2020338540
DIČ SK2020338540
Datum vytvoření 17 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WMTS
Černyševského 37
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 774 €
Zisk -6 689 €
Kapitál 41 812 €
Vlastní kapitál 32 033 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,816
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,816
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,848
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,848
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,097
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,469
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,469
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,627
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,871
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 213
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,658
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,816
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,328
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 24,568
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,568
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,689
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,488
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,362
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,362
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,776
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 538
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 538
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,254
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 499
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 368
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 117
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 33,775
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 33,774
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,459
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,315
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,922
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 19,971
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,918
D. Služby (účtová skupina 51) 4,274
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,646
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,839
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,759
4. Sociální náklady (527, 528) 48
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,148
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,611
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) -11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 572
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 567
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -580
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,728
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,689
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015