Vytvořte fakturu

ROGER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.01.2017
Basic information
Obchodní název ROGER
Stav Zničeno
IČO 31406459
TIN 2020308851
Datum vytvoření 16 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROGER
Radvanská 23
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 827 €
Zisk -11 750 €
Kapitál 435 699 €
Vlastní kapitál 81 341 €
Kontaktní informace
Email roger@roger.sk
Telefon(y) 0254411656, 0254415445
Fax(y) 0254412646
Date of updating data: 19.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,064,623
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 627,452
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 620,813
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 620,813
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,639
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 433,344
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 432,379
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,640
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,640
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 13,739
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 415,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 965
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 256
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 709
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,827
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,827
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,064,623
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,057
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,540
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,540
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 72,628
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 79,399
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,771
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,750
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 991,739
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 950
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 950
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 990,789
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 636,351
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 636,351
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,639
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 347,319
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,827
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,827
Date of updating data: 19.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,827
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,827
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,827
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,999
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,440
D. Služby (účtová skupina 51) 4,370
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,187
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,187
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,172
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,983
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 98
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 24
2. Ostatní náklady (562A) 24
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 74
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,270
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,750
Date of updating data: 19.01.2017
Date of updating data: 19.01.2017
 • IČO :31406459 TIN: 2020308851
 • Sídlo: ROGER, Radvanská 23, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Listopad 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.01.2017Zrušené obchodné meno:
   ROGER s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   24.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   ROGER s.r.o.
   16.11.1955Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným