Vytvořte fakturu

Nat Bone - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Nat Bone
IČO 31406483
TIN 2020892170
Datum vytvoření 20 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nat Bone
SNP 57
93505
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 841 €
Zisk -12 561 €
Kapitál 14 079 €
Vlastní kapitál 12 608 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,560
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 700
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 860
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,560
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 115
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,854
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,561
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,513
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,313
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 95
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 68
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 515
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 635
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 841
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 841
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 12,831
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,300
C. Služby (účtová skupina 51) 10,684
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 784
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,990
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,984
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 91
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 91
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -91
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,081
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,561
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31406483 TIN: 2020892170
 • Sídlo: Nat Bone, SNP 57, 93505, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.07.2014Noví spoločníci:
   Martina Maľachová SNP 57 Pukanec 935 05
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Maľachová SNP 57 Pukanec 935 05 Vznik funkcie: 03.10.2002
   22.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05 Vznik funkcie: 03.10.2002
   26.06.2014Nové sidlo:
   SNP 57 Pukanec 935 05
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05 Vznik funkcie: 03.10.2002
   25.06.2014Zrušené sidlo:
   Brnianska 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Samuel Starke Limited Avenue House, St. Julian´s Avenue St. Peter Port Guernsey GY1 1WA Channel Islands, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Máľachová Brnianska 35 Bratislava Vznik funkcie: 03.10.2002
   22.10.2004Nové sidlo:
   Brnianska 35 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Samuel Starke Limited Avenue House, St. Julian´s Avenue St. Peter Port Guernsey GY1 1WA Channel Islands, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Martina Máľachová SNP 57 Pukanec 935 05
   21.10.2004Zrušené sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5/a Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Máľach Pribišova 4 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   19.12.2003Nové sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5/a Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Máľach Pribišova 4 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Máľachová Brnianska 35 Bratislava Vznik funkcie: 03.10.2002
   18.12.2003Zrušené sidlo:
   Šancova 37 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   31.03.1999Nové obchodné meno:
   Nat Bone, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancova 37 Bratislava
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kurzov a školení
   automatizované spracovanie dát
   preklady a tlmočenie z/do jazyka anglického
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   Mária Máľachová Švabinského 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Máľach Šancova 37 Bratislava
   30.03.1999Zrušené obchodné meno:
   MARMOP spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 3 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierská a konštrukčná činnosť
   výrobná činnosť-kompletizácia z plastových a kovových dielcov do finálneho výrobku
   konzultačná a poradenská činnosť-v oblasti inžinierskej a konštrukčnej činnosti /konštrukcia výrobnej techniky a spotrebných predmetov/
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Maľachová Švabinského 16 Bratislava
   Martina Maľachová Brnianska 35 Bratislava
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava 851 01
   20.11.1995Nové obchodné meno:
   MARMOP spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 3 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť.
   prieskum trhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   inžinierská a konštrukčná činnosť
   výrobná činnosť-kompletizácia z plastových a kovových dielcov do finálneho výrobku
   konzultačná a poradenská činnosť-v oblasti inžinierskej a konštrukčnej činnosti /konštrukcia výrobnej techniky a spotrebných predmetov/
   Noví spoločníci:
   Mária Maľachová Švabinského 16 Bratislava
   Martina Maľachová Brnianska 35 Bratislava
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Ťapaj , CSc. Švabinského 18 Bratislava 851 01