Vytvořte fakturu

Larive Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.11.2016
Basic information
Obchodní název Larive Slovakia
IČO 31406491
TIN 2020307498
DIČ SK2020307498
Datum vytvoření 20 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Larive Slovakia
Panská 18
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 272 €
Zisk -38 261 €
Kapitál 101 819 €
Vlastní kapitál 43 440 €
Kontaktní informace
Email larive@larive.sk
webové stránky http://www.larive.sk
Telefon(y) +421252931583
Fax(y) 0252931585
Date of updating data: 02.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,479
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,997
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,426
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,105
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,479
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,630
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 14,800
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 14,800
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 17,144
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,905
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 782
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,261
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,109
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,109
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 907
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,592
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,274
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,336
Date of updating data: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 31,272
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,140
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 960
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,172
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 67,951
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,798
C. Služby (účtová skupina 51) 38,674
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,865
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 869
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,285
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 6,774
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,686
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -36,679
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -13,332
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 623
M. Úrokové náklady (562) 53
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 568
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -622
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,301
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -38,261
Date of updating data: 02.11.2016
Date of updating data: 02.11.2016