Vytvořte fakturu

DSK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DSK
IČO 31406602
TIN 2020338881
DIČ SK2020338881
Datum vytvoření 21 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DSK
Lozorno 80
90055
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 320 €
Zisk 10 147 €
Kapitál 189 175 €
Vlastní kapitál 187 501 €
Kontaktní informace
Email dolezal@jbspol.com
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,818
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,818
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,527
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 25,435
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,603
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 37,345
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,666
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 17,851
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,147
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,679
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 400
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,279
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 319
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 20,320
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,800
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 520
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,167
C. Služby (účtová skupina 51) 8,879
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 288
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,153
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,079
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 46
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 26
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 20
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -46
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,107
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,147
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015