Vytvořte fakturu

Emerson Process Management - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.01.2017
Basic information
Obchodní název Emerson Process Management
IČO 31406611
TIN 2020326682
DIČ SK2020326682
Datum vytvoření 01 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Emerson Process Management
Ševčenkova 34
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 508 446 €
Zisk 335 109 €
Kapitál 17 182 131 €
Vlastní kapitál 9 280 997 €
Kontaktní informace
Email info.sk@emerson.com
webové stránky http://www.emersonprocess.sk
Telefon(y) +421252451196
Fax(y) 0252442194
Date of updating data: 17.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,257,497
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 48,696
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 48,696
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,583
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,113
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,184,688
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,586
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,182
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,404
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 91,140
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 492
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 90,648
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,080,878
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 930,253
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,677
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 909,576
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 8,859,037
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 290,994
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 594
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 84
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 84
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24,113
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 24,113
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,257,497
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,431,540
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,845
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,845
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,081,947
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,266,512
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -184,565
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 335,109
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 825,957
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,318
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,318
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 9,378
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 9,378
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 674,227
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 601,844
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,456
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 459,388
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 636
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,086
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,873
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,788
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 139,034
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,026
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 101,008
Date of updating data: 17.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,508,446
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,221,250
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,285,568
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,628
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,045,317
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,927,749
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,327
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -8,819
D. Služby (účtová skupina 51) 1,121,497
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 888,610
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 618,649
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 217,050
4. Sociální náklady (527, 528) 52,911
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,477
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,584
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,584
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,003
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,889
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 463,129
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,399,064
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -2,410
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,353
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,353
XII. Kurzové zisky (663) -5,763
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,016
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,233
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,783
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,426
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 455,703
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 120,594
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 103,174
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 17,420
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 335,109
Date of updating data: 17.01.2017
 • IČO :31406611 TIN: 2020326682 DIČ: SK2020326682
 • Sídlo: Emerson Process Management, Ševčenkova 34, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miklós Juhász Gvadányi utca 13, 2 ép. Clph. 2 ém. Budapešť 1144 Maďarská republika 07.11.2011
  Katalin Szendrei Domb utca 6 Piliscsaba H-2081 Maďarsko 14.04.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Emerson Process Management AG 6 639 € (100%) Baar 6340 Švajčiarska konfederácia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Katalin Szendrei Domb utca 6 Piliscsaba H-2081 Maďarsko Vznik funkcie: 14.04.2015
   07.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Miklós Juhász Gvadányi utca 13, 2 ép. Clph. 2 ém. Budapešť 1144 Maďarská republika Vznik funkcie: 07.11.2011
   21.06.2011Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.03.2011Nové sidlo:
   Ševčenkova 34 Bratislava 851 01
   20.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Béla László Bánhidi Jokai Mor utca 48 Maglod H-2234 Maďarsko Vznik funkcie: 11.03.2010
   20.09.2002Nové obchodné meno:
   Emerson Process Management, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Emerson Process Management AG Neuhofstrasse 19a Baar 6340 Švajčiarska konfederácia
   21.11.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ - v rozsahu voľnej živnosti
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky