Vytvořte fakturu

CONSULTATIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název CONSULTATIO
IČO 31406696
TIN 2020843880
DIČ SK2020843880
Datum vytvoření 06 Listopad 1995
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo CONSULTATIO
29. augusta 36C
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 828 €
Zisk 11 823 €
Kapitál 51 248 €
Vlastní kapitál 22 635 €
Kontaktní informace
Email jan.polony@consultatio.sk
webové stránky http://www.consultatio.sk
Telefon(y) +421253633111
Mobile(y) +421905601067
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 56,717
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,717
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,333
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,940
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,940
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,735
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 658
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,384
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 48,362
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,717
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,659
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,984
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,984
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 56
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 56
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 148
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 148
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,648
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,648
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,823
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,058
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,558
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,796
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,796
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,257
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,505
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 42,832
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 42,828
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 42,828
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,953
D. Služby (účtová skupina 51) 10,473
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -400
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,880
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,875
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,355
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 120
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 120
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,758
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,306
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,306
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 15,629
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,823
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :31406696 TIN: 2020843880 DIČ: SK2020843880
 • Sídlo: CONSULTATIO, 29. augusta 36C, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Listopad 1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Polóny, PhD. 0 € (0%) Letná 13 Banská Bystrica 974 05
  CONSULTATIO Bratislava - Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s..ro., skrátene CONSULTATIO, spol. s r.o. Bratislava 0 € (0%) 29. augusta 36C Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.01.2014Noví spoločníci:
   komplementár CONSULTATIO Bratislava - Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s..ro., skrátene CONSULTATIO, spol. s r.o. Bratislava 29. augusta 36C Bratislava 811 09
   17.01.2013Nové sidlo:
   29. augusta 36C Bratislava 811 09
   08.06.2011Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Ján Polóny , PhD. Letná 13 Banská Bystrica 974 05
   06.11.1995Nové obchodné meno:
   CONSULTATIO, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   CONSULTATIO Bratislava - Spoločnosť pre overovanie hospodárenia a daňové poradenstvo s.r.o., skrátene CONSULTATIO, spol. s r.o. Bratislava 29. augusta 36C Bratislava 811 09