Vytvořte fakturu

CHEMIX-D - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CHEMIX-D
IČO 31406840
TIN 2020338837
DIČ SK2020338837
Datum vytvoření 28 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEMIX-D
Pri vinohradoch 172
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 614 088 €
Zisk -875 €
Kapitál 213 375 €
Vlastní kapitál 154 547 €
Kontaktní informace
Email ddd@chemix-d.sk
webové stránky http://www.deratizacia-dezinsekcia.sk/;http://www.chemix-d.sk
Telefon(y) +421244649111
Mobile(y) +421901784124
Fax(y) 0244880630
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 201,048
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 51,066
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 51,066
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 51,066
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 146,002
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,138
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,138
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 91,160
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 84,355
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,355
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,471
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 334
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,704
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,057
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 32,647
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,980
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,980
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 201,048
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,672
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 113,243
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 113,243
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -875
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,376
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,404
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,404
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 73,092
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 39,062
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,062
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,692
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,623
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,715
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,880
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,880
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 577,152
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 614,088
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 577,152
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 33,743
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,193
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 610,619
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 144,643
D. Služby (účtová skupina 51) 106,785
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 313,860
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 230,093
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 77,469
4. Sociální náklady (527, 528) 6,298
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,453
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,455
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,455
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 20,910
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -5,263
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,776
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,469
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 325,724
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 801
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 22
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 779
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -775
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,694
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,569
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,569
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -875
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31406840 TIN: 2020338837 DIČ: SK2020338837
 • Sídlo: CHEMIX-D, Pri vinohradoch 172, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 28.11.1995
  Branislav Jaško Olšová 4 Bratislava 831 06 01.01.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dr. Zdenek Jaško 3 652 € (55%) Moskovská 23 Bratislava 811 08
  Branislav Jaško 2 988 € (45%) Olšová 4 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.05.2014Noví spoločníci:
   Branislav Jaško Olšová 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Jaško Olšová 4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.2012
   22.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2012
   16.11.2011Nové predmety činnosti:
   výroba priemyselných hnojív a dusikatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
   hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov
   skladovanie
   Noví spoločníci:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2012
   15.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 28.11.1995
   24.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 28.11.1995
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 28.11.1995
   23.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   22.02.2001Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 172 Bratislava 831 06
   21.02.2001Zrušené sidlo:
   Moravská 3 Bratislava 831 03
   31.01.2000Noví spoločníci:
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   30.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   22.06.1998Nové sidlo:
   Moravská 3 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sadové úpravy
   21.06.1998Zrušené sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   28.11.1995Nové obchodné meno:
   CHEMIX-D s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo, v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v chémii
   maloobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, v rozsahu voľnej živnosti
   výkon dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Černý Školská 4 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Dr. Zdenek Jaško Moskovská 23 Bratislava 811 08