Vytvořte fakturu

W - TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název W - TRADE
IČO 31406971
TIN 2020338870
DIČ SK2020338870
Datum vytvoření 28 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo W - TRADE
Stará Vajnorská 21
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 595 €
Zisk -1 248 €
Kapitál 37 978 €
Vlastní kapitál 1 558 €
Kontaktní informace
Email zwollner@wollner.sk
Telefon(y) 0249591071
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,357
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,357
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,357
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,685
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,440
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 380
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,865
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 24,042
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 310
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,745
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,248
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,732
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 23,732
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,841
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,843
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 21,595
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,461
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,200
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 434
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,710
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,899
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,192
C. Služby (účtová skupina 51) 4,317
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 214
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,058
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 885
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,253
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,174
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,174
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,173
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -288
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,248
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31406971 TIN: 2020338870 DIČ: SK2020338870
 • Sídlo: W - TRADE, Stará Vajnorská 21, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zoltán Wolner Považská 46 Bratislava 831 04 28.11.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zoltán Wolner 5 311 € (80%) Považská 46 Bratislava 831 04
  Armand Wolner 1 328 € (20%) Hamuliakovo 900 43
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.09.2008Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 21 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Wolner Považská 46 Bratislava 831 04
   Armand Wolner 389 Hamuliakovo 900 43
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Wolner Považská 46 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 28.11.1995
   02.09.2008Zrušené sidlo:
   Opavská 24 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   02.12.1996Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky
   28.11.1995Nové obchodné meno:
   W - TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Opavská 24 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-kúpa a predaj v tuzemsku a zahraničí
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu podnikania
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Armand Wolner Batkova 5 Bratislava 841 01
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zoltán Wolner Heydukova 23 Bratislava 811 08