Vytvořte fakturu

KLIMA TEAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KLIMA TEAM
IČO 31407056
TIN 2020330928
DIČ SK2020330928
Datum vytvoření 01 Leden 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLIMA TEAM
Trnavská 63
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 926 555 €
Zisk 154 674 €
Kapitál 536 727 €
Vlastní kapitál 45 305 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243420759, 0243293969
Fax(y) 0243420079
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 614,988
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 614,988
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,059
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 67
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,992
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 175,080
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 175,080
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 175,080
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 430,849
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 289
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 430,560
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 614,988
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,447
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,300
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,300
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,330
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,330
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 117,143
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 117,143
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 154,674
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,791
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,752
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,752
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 314,300
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 86,953
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,953
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 175,434
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,810
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,440
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,663
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,787
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,787
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 952
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,750
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 6,750
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,926,418
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,926,555
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,873,429
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 52,989
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 136
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,713,827
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,275,038
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,301
D. Služby (účtová skupina 51) 298,524
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 116,542
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 85,084
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 28,635
4. Sociální náklady (527, 528) 2,823
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 637
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -472
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,257
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 212,728
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 346,555
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 238
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 238
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 238
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,547
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,913
2. Ostatní náklady (562A) 6,913
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,634
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,309
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 203,419
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 48,745
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 48,745
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 154,674
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015