Vytvořte fakturu

FRIMAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FRIMAS
IČO 31407099
TIN 2020307850
DIČ SK2020307850
Datum vytvoření 30 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FRIMAS
Košútska 1342
92521
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 738 €
Zisk -1 158 €
Kontaktní informace
Email frimas@frimas.sk
Telefon(y) 0317838806
Mobile(y) 0915883884
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 92,517
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 81,968
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 81,968
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 75,253
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,715
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,402
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 24
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,412
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,412
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,412
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,966
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,333
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,633
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 147
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 147
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 92,517
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -43,679
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,468
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,468
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -51,961
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,756
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -56,717
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,158
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,196
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 371
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 371
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 135,825
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,608
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,608
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107,096
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,758
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 200
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 784
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,738
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 783
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 538
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,261
D. Služby (účtová skupina 51) 281
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 291
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 689
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 477
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 502
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 63
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 63
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 738
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 738
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -675
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -198
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31407099 TIN: 2020307850 DIČ: SK2020307850
 • Sídlo: FRIMAS, Košútska 1342, 92521, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Listopad 1995
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.06.2004Nové sidlo:
   Košútska 1342 Sládkovičovo 925 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Faktor Veterná 3143/25 Sereď 926 00 Vznik funkcie: 30.11.1995
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.11.1995
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 30.11.1995
   Ing. Rudolf Veľký Veterná 3144/26 Sereď 926 00 Vznik funkcie: 30.11.1995
   16.06.2004Zrušené sidlo:
   Fraňa Kráľa 12 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00
   12.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   11.07.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Faktor Veterná 3143/25 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Rudolf Veľký Veterná 3144/26 Sereď 926 00
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00
   30.11.1995Nové obchodné meno:
   FRIMAS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 12 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   poradenstvo v oblasti výroby mäsových výrobkov a potravinárskych výrobných technológií
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Faktor 337 Vinohrady nad Váhom
   JUDr. Jozef Gála Mierová 17 Sereď 926 00
   Ing. Pavel Kvasnica Šándorova 6 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Orosi Röntgenova 12 Bratislava 851 05
   Ing. Rudolf Veľký Jesenského 26 Sereď 926 00