Vytvořte fakturu

STRAWA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STRAWA
IČO 31407137
TIN 2020308004
DIČ SK2020308004
Datum vytvoření 29 Listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STRAWA
Hlavná 45
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 469 €
Zisk -13 368 €
Kapitál 151 497 €
Vlastní kapitál -23 575 €
Kontaktní informace
Email strawa@t-zones.sk
Telefon(y) +421254793242
Mobile(y) +421903724591
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,326
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,326
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,326
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,522
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 74,882
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,403
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 80,848
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,240
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,280
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,280
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,368
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,608
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 498
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 78,830
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,989
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,592
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,066
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,183
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 280
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,469
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,260
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 209
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,088
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,172
C. Služby (účtová skupina 51) 8,981
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,984
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,524
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,059
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -4,538
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 709
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,619
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,153
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 789
M. Úrokové náklady (562) 672
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 117
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -789
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,408
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,368
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31407137 TIN: 2020308004 DIČ: SK2020308004
 • Sídlo: STRAWA, Hlavná 45, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Listopad 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Kopčan Hlavná 45 Bratislava 831 01 29.11.1995
  Alexandra Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01 25.05.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Kopčan 11 620 € (87.5%) Hlavná 45 Bratislava 831 01
  Walter Hüglin 1 660 € (12.5%) Stadteil Siebenlehn Großschirma 096 03 SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Alexandra Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.05.2010
   26.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Margita Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Margita Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.1995
   08.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Roman Kopčan Hlavná 45 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.1995
   Ing. Margita Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.11.1995
   07.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Kopčan Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing. Margita Kopčanová Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03
   15.07.1999Nové sidlo:
   Hlavná 45 Bratislava 831 01
   14.07.1999Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Roman Kopčan Hlavná 45 Bratislava 831 01
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03
   Ing. Margita Kopčanová Hlavná 45 Bratislava 831 01
   Walter Hüglin Freibergerstr. 9 Stadteil Siebenlehn Großschirma 096 03 SRN
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Kopčan Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing. Margita Kopčanová Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03
   Walter Hüglin Dorfstrasse 20 Oderding 823 98 SRN
   29.11.1995Nové obchodné meno:
   STRAWA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb, rekonštrukcie a sanácie objektov
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Roman Kopčan Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing. Margita Kopčanová Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03
   Walter Hüglin Dorfstrasse 20 Oderding 823 98 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Kopčan Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing. Margita Kopčanová Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Ing Peter Košťál Šulekova 52 Bratislava 811 03