Vytvořte fakturu

AŽURITA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AŽURITA
IČO 31407277
TIN 2020324658
DIČ SK2020324658
Datum vytvoření 06 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AŽURITA
Ivanská cesta 23
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 70 302 €
Zisk 3 027 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421904897085
Fax(y) 0249140143
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,091
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,755
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,997
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,339
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 50,091
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,474
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,480
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 519
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 12,808
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,027
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,617
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,066
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,253
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,722
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,334
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 757
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 551
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 70,302
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 70,102
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 200
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 64,197
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,541
C. Služby (účtová skupina 51) 16,290
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 43,800
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 352
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 214
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,105
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,271
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,115
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,115
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,111
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,994
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 967
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,027
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31407277 TIN: 2020324658 DIČ: SK2020324658
 • Sídlo: AŽURITA, Ivanská cesta 23, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Masaryk Lenardova 14 Bratislava 851 01 06.12.1995
  Ing. Jana Masaryková Lenardova 14 Bratislava 851 01 06.12.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Masaryk 3 320 € (50%) Lenardova 14 Bratislava 851 01
  Ing. Jana Masaryková 3 320 € (50%) Lenardova 14 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.08.1998Nové sidlo:
   Ivanská cesta 23 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Masaryk Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Jana Masaryková Lenardova 14 Bratislava 851 01
   13.08.1998Zrušené sidlo:
   Chlumeckého 2 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Masaryk Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Jana Masaryková Lenardova 14 Bratislava 851 01
   11.10.1996Nové sidlo:
   Chlumeckého 2 Bratislava 821 03
   10.10.1996Zrušené sidlo:
   Pionierska 15 Bratislava 831 02
   06.12.1995Nové obchodné meno:
   AŽURITA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pionierska 15 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Masaryk Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Jana Masaryková Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Masaryk Lenardova 14 Bratislava 851 01
   Ing. Jana Masaryková Lenardova 14 Bratislava 851 01