Vytvořte fakturu

SAFE HOLDING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název SAFE HOLDING
IČO 31407404
TIN 2020421095
Datum vytvoření 07 Prosinec 1995
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo SAFE HOLDING
Púchovská 6852/14
83106
Bratislava
Financial information
Zisk -508 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,052,835
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,560,169
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,560,169
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,939,358
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 165,019
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ -455,792
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,492,666
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,491,044
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,191,728
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,191,728
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 214,411
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 84,905
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,622
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,002
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 620
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,052,835
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,052,157
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,021,371
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,201,241
2. Změna základního kapitálu +/- 419 -179,870
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,968,706
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,968,706
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -508
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 678
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 678
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 198
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 198
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,841
D. Služby (účtová skupina 51) 2,756
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 85
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,841
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,756
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 48
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,889
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) -2,861
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -508
Date of updating data: 24.09.2015
Files
4164837.tif
Date of updating data: 24.09.2015