Vytvořte fakturu

E.M.GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.11.2016
Basic information
Obchodní název E.M.GROUP
IČO 31407421
TIN 2020308411
DIČ SK2020308411
Datum vytvoření 07 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.M.GROUP
Belopotockého 3058/1
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 817 €
Zisk -13 759 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905014200
Mobile(y) 0905014200
Date of updating data: 03.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,274
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,153
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,274
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,120
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,759
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,394
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 387
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,007
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 115
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,084
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,808
Date of updating data: 03.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,817
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,592
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 225
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,577
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,100
C. Služby (účtová skupina 51) 1,840
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,810
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 124
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 891
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,438
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,374
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,760
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -348
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 21
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 21
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 60
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -39
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,799
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,759
Date of updating data: 03.11.2016
Date of updating data: 03.11.2016