Vytvořte fakturu

E.M.GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název E.M.GROUP
IČO 31407421
TIN 2020308411
DIČ SK2020308411
Datum vytvoření 07 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.M.GROUP
Belopotockého 3058/1
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 667 €
Zisk -9 045 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905014200
Mobile(y) 0905014200
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,696
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,696
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,329
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 369
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 354
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,065
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 406
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,054
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,045
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,011
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 375
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 9,623
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 356
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 104
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,235
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,928
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 13
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,667
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,075
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,573
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,363
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 187
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,367
C. Služby (účtová skupina 51) 2,300
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,264
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 254
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,990
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -6,159
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,160
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,696
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,206
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 389
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 389
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -389
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,085
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,045
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015