Vytvořte fakturu

MPL STAVING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MPL STAVING
IČO 31407455
TIN 2020327122
DIČ SK2020327122
Datum vytvoření 08 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MPL STAVING
Zadunajská cesta 10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 389 073 €
Zisk -1 626 €
Kontaktní informace
Email staving@mpl.sk
Telefon(y) 0903713966, 0248511111, 0263453821
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,396,205
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 379,442
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 379,442
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 282,240
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 97,202
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,992,572
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 671,552
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,253
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 56,082
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 603,217
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,071,474
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,071,474
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,071,474
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 249,546
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,594
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 238,952
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 24,191
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 23,692
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 499
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,396,205
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,467
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,101
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,101
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 125,353
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 125,353
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,626
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,264,738
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 32
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 32
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,260,466
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 642,780
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 642,780
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,473,308
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,775
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,177
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,574
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,240
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,240
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,331,480
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,389,073
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,182,111
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 56,082
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 149,369
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,511
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,383,106
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 424,583
D. Služby (účtová skupina 51) 821,191
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 98,898
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 71,006
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,586
4. Sociální náklady (527, 528) 3,306
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,988
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,077
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,077
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 20,666
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,083
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,620
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,967
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,581
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 50
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,044
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 248
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,796
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,994
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,973
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,599
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,599
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,626
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31407455 TIN: 2020327122 DIČ: SK2020327122
 • Sídlo: MPL STAVING, Zadunajská cesta 10, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Fillo Povoznícka 5 Bratislava 841 03 28.03.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Fillo 3 319 € (50%) Povoznícka 5 Bratislava 841 03
  Ing. Miroslav Piskla 3 319 € (50%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.03.2003Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 10 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fillo Povoznícka 5 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fillo Povoznícka 5 Bratislava 841 03
   27.03.2003Zrušené sidlo:
   Klincová 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava
   08.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   08.12.1995Nové obchodné meno:
   MPL STAVING spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Klincová 12 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Piskla Nobelovo nám. 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fillo Sibírska 7 Bratislava