Vytvořte fakturu

NEW YORKER Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.11.2015
Basic information
Obchodní název NEW YORKER Slovakia
IČO 31407536
TIN 2020822089
DIČ SK2020822089
Datum vytvoření 18 Prosinec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEW YORKER Slovakia
Cintorínska 7
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 526 841 €
Zisk 4 352 685 €
Kontaktní informace
Email redaktion@newyorker.de
Telefon(y) 0243630543, 0243630560, 0243630561, 0252632954, 0252632955, 0252632956, 0252632961, 0252733868, 0252
Fax(y) 0243630560
Date of updating data: 05.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,165,074
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,165,132
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,489
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,489
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,162,643
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,667,824
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 494,819
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,659,117
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,594,938
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,594,938
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,230,485
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,230,485
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,020,100
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 39,381
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,039
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,342
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 4,980,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 719
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 813,594
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 40,036
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 773,558
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 340,825
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 340,825
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,165,074
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,360,984
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,000,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,000,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,352,685
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,753,892
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,956
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,956
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 659,660
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 659,660
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,629,216
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 890,010
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 633,719
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 256,291
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 163,601
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 85,906
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,488,927
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 772
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 463,060
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 317,797
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 145,263
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 50,198
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 50,198
Date of updating data: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 36,515,172
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 36,526,841
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 36,414,111
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,173
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,723
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,834
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,648,654
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,313,090
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 912,586
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 195,831
D. Služby (účtová skupina 51) 7,072,116
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,540,453
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,623,500
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 829,287
4. Sociální náklady (527, 528) 87,666
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,390
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 997,183
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 997,183
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,766
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 600,239
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,878,187
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,949,661
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 72,032
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 71,888
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 71,712
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 176
XII. Kurzové zisky (663) 144
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 165,622
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 156
2. Ostatní náklady (562A) 156
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,151
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 164,315
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93,590
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,784,597
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,431,912
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,565,224
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -133,312
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,352,685
Date of updating data: 05.11.2015
Date of updating data: 05.11.2015
 • IČO :31407536 TIN: 2020822089 DIČ: SK2020822089
 • Sídlo: NEW YORKER Slovakia, Cintorínska 7, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1995
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Helene Steiner Ölsch 35 Coburg 964 50 Nemecká spolková republika 30.09.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  NEW YORKER Retail International GmbH 6 639 € (100%) Braunschweig 381 12 Spolková republika Nemecko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.10.2015Nové sidlo:
   Cintorínska 7 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Friedrich Georg Knapp Wolfenbütteler Straße 2 Braunschweig 381 02 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 30.09.2015
   Helene Steiner Ölsch 35 Coburg 964 50 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 30.09.2015
   Dr. Florian Tobias Kall Wendentorwall 8 Braunschweig 381 00 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 30.09.2015
   18.03.2010Noví spoločníci:
   NEW YORKER Retail International GmbH Hansestraße 48 Braunschweig 381 12 Spolková republika Nemecko
   05.08.2005Nové obchodné meno:
   NEW YORKER Slovakia, s.r.o.
   18.12.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť